Odricanje od odgovornosti

Organizator se obvezuje brinuti se o uslugama i izboru davalaca usluga pažnjom dobrog organizatora, te starati se o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Organizator putovanja se obvezuje provesti objavljeni program prema opisanom sadržaju. Organizator će ostvariti sadržaj aranžmana u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, štrajkovi, nemiri, terorističke akcije , elementarne nepogode, sanitarni poremećaji, intervencija nadležnih vlasti i sl.).

Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prijevoznika na koje nema utjecaja (avion, željeznica, brod..). Organizator putovanja dužan je čuvati osobne podatke putnika u bazi podataka, sukladno odluci uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanju osobnih podataka i ne smije ih objavljivati niti davati trećim osobama bez izričite privole putnika.
I.T.C. ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji.Svi aranžmani koje I.T.C. zastupa kao posrednik posebno su označeni. U tom slučaju putnik potpisuje prijavnicu-ugovor s navedenim odgovornim organizatorom putovanja.