Oduvijek ste željeli posjetiti...

  • Ne možete naći destinaciju koju želite posjetiti?

    Niti jedna agencija ne nudi putovanje na mjesto koje oduvijek želite posjetiti.
  • Želite predložiti neku novu destinaciju?

    Evo prilike da sudjelujete u kreiranju ponude putovanja naše agencije.
  • Predložite nam novu destinaciju!!

    Predložite nam destinaciju koju želite posjetiti i poboljšajte ponudu putovanja.

Ispunite upitnik i recite nam kamo želite putovati!

Naš će tim na temelju učestalosti zahtjeva, svake godine ponuditi novu destinaciju putovanja.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.